2 hours ago

Ołoszenie – kursy z fizykich

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

12 hours ago

Zawiadomienie – treningi z chińskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

4 days ago

Informacja – szkolenia z hiszpańskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http read more...

5 days ago

Publikacja – warsztaty z turystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z innowacyjności

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

5 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z obsługi klienta

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z biotechnologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/z-a-ma read more...